Contact Us

بنیاد ملی بازی های رایانه ای:تهران - میدان هفت تیر، خ مفتح شمالی، خ گلزار غربی، نبش زیرک زاده- پلاک 32 کد پستی: 1575745311 لطفاً جهت درخواست ها و شکایات خود با شماره تماس های بنیاد ملی بازی های رایانه ای تماس بگیرید. Phone: 88310372

بخش رایانامه داخلی
واحد اسپانسرینگ Ashtari@tehrangamecon.com ۳۳۴
اطلاع‌رسانی fakhar@tehrangamecon.com 444
واحد فروش contact@tehrangamecon.com 344